641268
var med och plockade skräp 2020.

Alingsås kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Driftledningen ska ha återkoppling om sopsäckarna om de ska hämtas upp. Driftledningen ska då informeras om var sopsäckarna kommer att placeras på telefon, månd-fred 0322-61 70 80 mellan kl. 08.00-12.00 alternativt mejla avfall@alingsas.se.

Information från driftledningen på kommunen
Undvik grus och stenar i sopsäckarna. Varje sopsäck får max väga 15 kg per säck om de ska kunna hanteras.

Kontakt

Monica Persson: monica.persson@alingsas.se och 0322-61 66 64

 

Kontakt