641268
var med och plockade skräp 2020.

Kungälvs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Hantering av avfallet på skolor/förskolor:
1.I första hand: Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.
2.Vid behov av hämtning: Anmäl hämtning till Henrik Banås Blixth, (tel 0702-308759). Ange mängder skräp samt ge tydlig information var det ska hämtas och kontaktperson/telefon.

Aktiviteter i kommunen

Vi ordnar en kusträddardag i Marstrand varje år dit allmänheten inbjuds att delta i strandstädningen.

Kontakt

TorBjörn Nilsson: torbjorn.nilsson@kungalv.se och 0303-239664

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/miljostrategiskt-arbete/skrapplo...

Kontakt