641268
var med och plockade skräp 2020.

Göteborgs stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Använd förskolans eller skolans källsortering om det är möjligt. Gå annars med barnen till närmaste återvinningsstation. Om ni inte har ett miljörum med källsortering tar renhållningsarbetarna bara säckar med restavfall som sedan går till förbränning. De tar alltså inga säckar med sorterat avfall. Dessa måste läggas i ett kärl avsett för det sorterade materialet (exempelvis plast, metall osv).

Planera gärna er städdag tillsammans med skolans vaktmästare som vet vilka dagar sopkärlen töms.

Det är jättebra om ni i möjligaste mån kan planera in er skräpplockning till v 17 och 18.

Hittar ni större skräp eller miljöfarligt avfall i naturen (skrot, batterier etc.) låt det ligga kvar. Se kommunens hemsida för vidare information, www.goteborg.se.

Aktiviteter i kommunen

Tävling där det lottas ut priser, mer info kommer.

Kontakt

Ulrika Barkman: ulrika.barkman@ponf.goteborg.se och 031-3655972

 

Kontakt