641268
var med och plockade skräp 2020.

Vara kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagare uppmanas att sortera skräpet som plockas.

Kontakt

Jennie-Ann Olsson Holm: jennie-ann.olssonholm@vara.se och 0512-31756

www.vara.se

Kontakt