641268
var med och plockade skräp 2020.

Herrljunga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Det kommer att hämtas, av entreprenör eller kommunens personal, och köras till ÅVC.

Kontakt

Emma Gustafsson: emma.gustafsson@vargarda.se och 0322-600617

www.herrljunga.se

Kontakt