641268
var med och plockade skräp 2020.

Marks kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Mer info kommer.

Kontakt

Christoffer Sjölin: christoffer.sjolin@mark.se och 46 320 21 75 23

www.mark.se

Kontakt