641268
var med och plockade skräp 2020.

Lilla Edets kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Information från kommunen kommer inom kort.

Kontakt

Anna Berlin: anna.berlin@lillaedet.se och 0520-65 95 66

www.lillaedet.se

Kontakt