641268
var med och plockade skräp 2020.

Melleruds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Melleruds Kommun tar hand om detta.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen kommer att jobba med skolor och andra för att få ut infon om att det är viktigt att plocka upp skräp.

Kontakt

Patrik Tellander: patrik.tellander@mellerud.se och 053018216

www.mellerud.se

Kontakt