641268
var med och plockade skräp 2020.

Bengtsfors kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Varje skola sorterar i sina respektive kärl.

Kontakt

Gunilla Andreasson: gunilla.andreasson@bengtsfors.se och 0531 52 61 41

www.bengtsfors.se

Kontakt