641268
var med och plockade skräp 2020.

Tranemo kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Kommunen uppmanar till att sortera skräpet och använda befintliga gröna kärl, ÅVS och ÅVC. Behöver ni extra säckar eller hjälp med borttransport, kontakta Kristina Nilsson 0325-576152

Aktiviteter i kommunen

Under vecka 16 och 17 fokuserar vi lite extra på skräpplockning i Tranemo kommun. Mer information om det kommer på kommunens hemsida.

Kontakt

Kristina Nilsson: kristina.nilsson@tranemo.se och 0325-576152

www.tranemo.se/skrapplockardagarna

Kontakt