641268
var med och plockade skräp 2020.

Gullspångs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Alla sorterar skräpet.

Aktiviteter i kommunen

Besök på soptipp och vattenverk.

Kontakt

Ulf Andersson: ulf.andersson@gullspang.se och 0551 361 64

www.gullspang.se

Kontakt