641268
var med och plockade skräp 2020.

Karlsborgs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Det kommer vara en kombination av eget ansvar hos de deltagande skräpplockarna och Gatu-enheten på kommunen. Överenskommelse vid utlämning/hämtning av material.

Kontakt

Arvid Lindner: arvid.lindner@karlsborg.se och 0505-17128

www.karlsborg.se

Kontakt