641268
var med och plockade skräp 2020.

Essunga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet sorteras upp av de som plockat det och slängs i återvinning eller sopkärl.

Kontakt

Charlotte Ahlberg: charlotte.ahlberg@essunga.se och 073 895 78 95

www.essunga.se

Kontakt