641268
var med och plockade skräp 2020.

Lerums kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Det som är brännbart eller återvinningsbart (trä, metall, plast) hämtas vid ordinarie sophämtning, om det placeras i avsedda och uppmärkta säckar, i anslutning till de sopor som ska hämtas upp.

I år är vecka 17 skräpplockarvecka i Lerums kommun och skräpet hämtas löpande vid ordinarie hämtningar under vecka 17 och vecka 18.

Kontakt

Jenny Jonasson: jenny.jonasson@lerum.se och 0302-521225

www.lerum.se

Kontakt