641268
var med och plockade skräp 2020.

Ale kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Information från kommunen kommer inom kort.

Kontakt

Anders Alfredsson: anders.alfredsson@ale.se och 0704320103

www.ale.se

Kontakt