641268
var med och plockade skräp 2020.

Färgelanda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skräpet lämnas på Färgelandas kommuns återvinningscentral och sorteras enl rutiner.

Kontakt

Ulf Nilsson: ulf.nilsson@fargelanda.se och 0528-56 71 51

www.fargelanda.se

Kontakt