641268
var med och plockade skräp 2020.

Dals-Eds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen kommer att ställa upp en container i samband med ordnade aktiviteter där plockat skräp kan lämnas.

Aktiviteter i kommunen

Gemensam skräpplockning kommer att ordnas, mer info kommer.

Kontakt

Jonas Olsson: jonas.olsson@dalsed.se och 0534-19021

www.dalsed.se

Kontakt