641268
var med och plockade skräp 2020.

Orusts kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Samla skräpet på en tillgänglig plats, gärna lite skyddat från väder och vind. Anmäl till miljöstrategen på kommunen var skräpet finns att hämta och när det ska hämtas så kommer personal från kommunen dit och tar hand om det.

Aktiviteter i kommunen

Information kommer inom kort.

Kontakt

Kristian Littke: kristian.littke@orust.se och 0304-334149

https://www.orust.se/nyhetsarkiv/byggaboochmiljo/hallsverigerentanmaldig...

Kontakt