641268
var med och plockade skräp 2020.

Öckerö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kretsloppsenheten kommer att hämta det skräp som plockas upp.

Kontakt

Mikaela Björk: Mikaela.bjork@ockero.se eller 031-976336

www.ockero.se

Kontakt