641268
var med och plockade skräp 2020.

Partille kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Om ni ser att ert upplockade skräp inte ryms i ert ordinarie kärl kan ni kostnadsfritt beställa hämtning av materialet. Det gör ni genom att lägga det upplockade materialet i en 240L-plastsäck och ställa den bredvid era kärl för restavfall (gröna). Denna hämtning av ”extra-säck" sker i samband med er nästa ordinarie tömning genom att ni skickar en beställning till kundcenter@partille.se. Vid beställning anger ni: Skola, adress, att säckarna är uppställda i skolans miljörum och antalet säckar ni önskar få hämtat i samband med nästa tömning. Bifoga koden ”Skräpplockare 2020”. Om ni hittar glas, metall, farligt avfall eller grovavfall eller liknande som inte skall gå till förbränning ber vi er hantera dessa material enligt skolans gällande rutin för dessa avfallsslag. Tag kontakt med förskolans/skolans vaktmästare för information om hantering. Ett exempel är grovavfall som avlämnas på kommunens återvinningscentral i Öjersjö.

Kontakt

Sofia Jensen: sofia.jensen@partille.se och 031-7921155

https://sites.google.com/utb.partille.se/pedagogpartille/inblick/h%C3%A5...

Kontakt