641268
var med och plockade skräp 2020.

Härryda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpplockare tar själva hand om det skräp som samlas in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid en återvinnings­station och lämna övrigt på kommunens återvinningscentral.

Om ni hittar skrymmande och svårplockade saker får ni gärna höra av er till driftenheten Mark och Anläggningar som kan hjälpa till med upphämtning under vecka 19-20.

Beställ upphämtning genom att maila jimmie.karlsson@harryda.se.

Kontakt

Sophia Fredriksson: sophia.fredriksson@harryda.se och 031-7246308

www.harryda.se/skrapplockardagarna

Kontakt