641268
var med och plockade skräp 2020.

Nykvarns kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Ni tar själva hand om det skräp ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och åk till Återvinningscentralen om möjlighet finns.

Kontakt

Pernilla Barrud: pernilla.barrud@nykvarn.se och 08-55501076

http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/miljo/skrapplockardagen.4.1cc4e1e4...

Kontakt