641268
var med och plockade skräp 2020.

Upplands-Bro kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen önskar att man lämnar avfallet och markerar på en digital karta vart avfallet finns.

Kontakt

Anne-Li Plog: anne-li.plog@upplands-bro.se och 0721788145

https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/hantera-avfall-och-sortera/s...

Kontakt