641268
var med och plockade skräp 2020.

Kungsbacka kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

För mer information om vad deltagare gör med skräp som plockas, se www.kungsbacka.se/skräpplockardagarna

Kontakt

Jan Falebjörk: jan.falebjork@kungsbacka.se och 0300-838893

https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2020/4/Var-med-och-varstada-Kungsbacka/

Kontakt