641268
var med och plockade skräp 2020.

Varbergs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Soporna hanteras i den dagliga sophanteringen på verksamheterna.

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardag på torg och strand.

Kontakt

Robert Andersson: robert.andersson@varberg.se och 070-148 56 12

https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/nustadarvivarberg.5.7386a34e17055...

Kontakt