641268
var med och plockade skräp 2020.

Tyresö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen hämtar det plockade skräpet på eftermiddagen eller på morgonen efter skräpplockardagen.

Aktiviteter i kommunen

Alla som anmäler sig på Håll Sverige Rents hemsida måste även anmäla sig till kommunen senast 31/3, för att ta del av priser och få skräpet hämtat. Detta gör ni på https://www.tyreso.se/skrapplockare. Sammanlagt vinner 5 klasser/avdelningar med max 25 elever/barn i varje en äventyrsdag i vår utlottning. Vi anpassar "äventyren" efter vinnarnas ålder. 3 klasser/avdelningar i ålder från 5 år vinner ett besök vid kommunens bikupor. Guidade turer på kommunens kretsloppscentral.

Tyresö kommuns städdagar 2020:
Vecka 17 20-23 april och vecka 18 27-29 april

Kontakt

Lise-Lotte Anglén: lotta.anglen@tyreso.se och 08-57829312

https://www.tyreso.se/skrapplockare

Kontakt