641268
var med och plockade skräp 2020.

Ängelholms kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skräpet kan ställas vid kommunens soptunnor, så tas skräpet med vid nästa tömning.

Kontakt

Susann Holmgren: susann.holmgren@engelholm.se och 0431469022

www.engelholm.se

Kontakt