641268
var med och plockade skräp 2020.

Kristianstads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpplockare tar själva hand om det skräp som samlas in. Sortera gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och lämna dem på en av FTI:s återvinningsstationer runt om i orterna. Brännbart och annat skräp som inte kunnat lämnas på återvinningsstationerna kan lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Kontakt

Ulrica Åkesson: ulrica.akesson@kristianstad.se och 044-132640

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning...

Kontakt