641268
var med och plockade skräp 2020.

Trelleborgs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

I första hand befintlig egen soptunna. I andra hand efter överenskommelse med Avfall och återvinningsavdelningen.

Kontakt

Matts Karlsson: matts.karlsson@trelleborg.se och 0410-734726

www.trelleborg.se

Kontakt