641268
var med och plockade skräp 2020.

Ystads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpplockarna ska ta hand om och samla in sitt skräp genom att lämna det i det vanliga sopkärl eller på återvinningscentralen, om möjlighet finns. De ska sortera och återvinna förpackningar av papper, glas, metall och plast. De kan även beställa gratis hämtning av säckar från skräpplockningen i samband med ordinarie hämtning under skräpplockardagarna.

Aktiviteter i kommunen

Torsdagen den 14/5 kl. 10-11 anordnar vi en gemensam skräpplockning där alla som vill plocka skräp och tycker att det är trevligare att göra det med andra istället för att gå själv kan vara med.

Kontakt

Emma Nilsson: emma.e.nilsson@ystad.se och 0411-57 70 86

https://ystad.se/bygg-miljo/miljo-och-avfall/avfall-och-atervinning/kall...

Kontakt