641268
var med och plockade skräp 2020.

Helsingborgs stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar.

Obs! Deltagare i Helsingborg anmäler sig på kommunens hemsida www.helsingborg.se/ilovehbg senast 12/4.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

I anmälan uppger man skräpplockardag samt plats där man vill att Helsingborgs stads entreprenör hämtar.

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagar för föreningar, förskolor och skolor. Fimpkampanj för gymnasieskolor. mm

Kontakt

ilovehbg@helsingborg.se och 042-10 79 88

www.helsingborg.se/ilovehbg

Kontakt