641268
var med och plockade skräp 2020.

Malmö stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Efter plockningen ber kommunen er att så långt som möjligt ta hand om skräpet i era vanliga sopkärl. Om det inte finns möjlighet att ta hand om skräpet i era vanliga sopkärl kan ni lämna det bredvid en papperskorg i den offentliga miljön. Knyt ihop skräppåsarna så att inte fåglarna kommer åt innehållet.

Kontakt

Jessica Persson: jessica.persson@malmo.se

www.malmo.se

Kontakt