641268
var med och plockade skräp 2020.

Båstads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Deltagarna får ställa sitt skräp (källsorterat så mycket det går) i olika depåer längs skräpplockarområdet, så kommer Båstads kommuns driftenhet att samla in.

Kontakt

Johan Mårtensson: johan.martensson@bastad.se och 043177146

www.bastad.se

Kontakt