641268
var med och plockade skräp 2020.

Åstorps kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Tekniska kontoret hjälper till om deltagande skola/förskola vill ha hjälp med att ta hand om insamlat skräp. Meddela datum, tidpunkt och plats så upphämtning till tekniska@astorp.se

Aktiviteter i kommunen

Informationskampanj.

Kontakt

Petra Johansson: petra.johansson@astorp.se och 042-64094

www.astorp.se

Kontakt