641268
var med och plockade skräp 2020.

Klippans kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ta kontakt med tekniska förvaltningen.

Aktiviteter i kommunen

Klippans kommun engagerar sig extra mycket under vecka 20, det vill säga 11-15 maj.

Kontakt

Katia Lilja: katia.lilja@klippan.se och 0435-28443

www.klippan.se

Kontakt