641268
var med och plockade skräp 2020.

Bromölla kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ta kontakt med Kundservice-avfall på 0456-822 500 så hjälper de till med att ta hand om skräpet som plockats.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Katharina Olin: katharina.olin@bromolla.se och 0456-822 115

www.bromolla.se

Kontakt