641268
var med och plockade skräp 2020.

Tomelilla kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Anmäl till kommunen, därefter utses en gemensam avhämtningsplats.

Kontakt

Ida Abrahamsson: ida.abrahamsson@tomelilla.se och 0417-181 26

www.tomelilla.se

Kontakt