641268
var med och plockade skräp 2020.

Sjöbo kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Om de egna kärlen blir fulla kan deltagarna lämna det sorterade materialet på en återvinningsstation. På kommunens hemsida hittar man närmaste station. Behöver man hjälp med insamlingen eller har andra frågor kontakta plockaskrap@sjobo.se.

Aktiviteter i kommunen

Håll utkik på www.sjobo.se/skrapplockardagarna2020 för mer information.

Kontakt

Marika Tagel Mårtensson: marika.tagelmartensson@sjobo.se och 0416-274 41

www.sjobo.se/skrapplockardagarna2020

Kontakt