641268
var med och plockade skräp 2020.

Lomma kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Gå in på www.lomma.se/skräpplockardagarna för mer information.

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagarna i Lomma kommun är vecka 19!
Gå in på www.lomma.se/skräpplockardagarna för mer information

Kontakt

Åsa Cornander: asa.cornander@lomma.se och 0733411027

www.lomma.se/skräpplockardagarna

Kontakt