641268
var med och plockade skräp 2020.

Bjuvs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet ska slängas i anvisade kärl.

Kontakt

Ingrid Trollås: ingrid.trollas@bjuv.se och 042-458 52 98

www.bjuv.se

Kontakt