641268
var med och plockade skräp 2020.

Huddinge kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen kommer ha anvisade platser där man kan lämna sitt skräp.

Kontakt

Caroline Alsterhed: Caroline.alsterhed@huddinge.se och 08-535 365 19

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/miljo-och-halsa/skrapplockardagar/

Kontakt