641268
var med och plockade skräp 2020.

Östra Göinge kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunens officiella skräpplockarvecka är vecka 17. Fredagen den 24 april samt måndag 27 april kommer kommunen att passera de skolor och förskolor som varit med och plockat skräp för att samla upp det skräp som samlats. Enklast är att detta placeras intill ordinarie sopstation.

Kontakt

Ann-Sofie Görnebrand: ann-sofie.gornebrand@ostragoinge.se och 0447756145

www.ostragoinge.se

Kontakt