641268
var med och plockade skräp 2020.

Burlövs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skolor och förskolor kan få sitt skräp upplockat efter anvisning. Ring Armin på Arbete och försörjning telefonnummer 040-625 67 84."

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagarna samordnas med Miljödagarna som kommer vara 24-25 april. Skräpplockarmaterialet kommer skickas löpande av Håll Sverige Rent men Burlöv kommun ser helst att deltagarna håller sig till den 24 - 25 april då det är mycket effektfullt när alla förskolor och skolor samordnas till ett datum. Saft och banan levereras till anmälda elever på skolor och förskolorna lagom till den 24 april. I övrigt kommer vi i kommunen som vanligt hitta på lite olika evenemang den 24 och 25:e april för att locka till skräpplockning och ökad miljömedvetenhet.

Med anledning av coronasmittan kan evenemang och aktiviteter ändras eller ställas in. Burlövs kommun följer situationen och fattar beslut om enskilda aktiviteter allt eftersom utifrån folkhälsomyndigetens anvisningar.

Kontakt

Johan Rönnborg: johan.ronnborg@burlov.se och 040-625 64 44

www.burlov.se

Kontakt