641268
var med och plockade skräp 2020.

Järfälla kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. De som vill delta i kampanjen i Järfälla anmäler sig inte på Håll Sverige Rents webbsida utan via https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/naturstadning.4.640dac6b1300db73e7c800016329.html

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Ställ skräpet på angiven uppsamlingsplats, där kommunens entreprenör hämtar upp det.

Kontakt

Isabelle Myllyluoma: isabelle.myllyluoma@jarfalla.se och 08-580 282 88

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/naturstadning.4.640dac6b1300db73e7c800016329.html

 

 

Kontakt