641268
var med och plockade skräp 2020.

Österåkers kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Roslagsvatten hämtar avfallet i säck på en plats per fastighet/förening/skola. För hämtning måste varje hämtställe meddela Roslagsvattens kundservice vilken plats samt antal säck som ska hämtas, meddela då att hämtningen gäller Skräpplockardagarna.

Kontakt

Thomas Törnros: thomas.tornros@osteraker.se och 08-540 813 06

www.osteraker.se

Kontakt