641268
var med och plockade skräp 2020.

Vallentuna kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagarna väljer själva var, när och hur de vill plocka skräp. Gatu- och parkavdelningen erbjuder kostnadsfri upphämtning av skräp för förskolor och skolor. Barn och pedagoger sorterar skräpet så långt det är möjligt och i första hand försöker lämna det inom det egna verksamheten.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Beri Fajic: beri.fajic@vallentuna.se och 0858785136

www.vallentuna.se

Kontakt