641268
var med och plockade skräp 2020.

Upplands Väsby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen erbjuder insamling av insamlat skräp.

Kontakt

Kerstin Eliardsson: kerstin.eliardsson@upplandsvasby.se och 08-59097095

www.upplandsvasby.se

Kontakt