641268
var med och plockade skräp 2020.

Sölvesborgs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Vissa skolor sorterar på återvinningsstationer.

Aktiviteter i kommunen

Olika aktiviteter på skolorna.

Kontakt

Helen Gårner: helen.garner@solvesborg.se och 0456-816368

www.solvesborg.se

Kontakt