641268
var med och plockade skräp 2020.

Karlshamns kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagande skolenheter följer kommunens gängse rutiner för avfallshantering.

Kontakt

Matthias Holmesson: matthias.holmesson@karlshamn.se och 0454-813 24

www.karlshamn.se

Kontakt