641268
var med och plockade skräp 2020.

Karlskrona kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Affärsverken kan bistå med en sopbil, till en bestämd plats, där de kan hämta upp det plockade/insamlade skräpet. Skolorna kan även kostnadsfritt lämna skräpet på de bemannade avfallscentraler som finns runt om i kommunen (10 st).

Kontakt

Maria Trymell: maria.trymell@skola.karlskrona.se och 0455 - 304170

www.karlskrona.se

Kontakt